Be Change
Lidt om ACT

Hvad er kerneelementerne i ACT?

I ACT er den psykologiske fleksibilitet det gennemgående omdrejningspunkt. Det gælder i terapi, supervision og organisationsudvikling. For det er igennem psykologiske fleksibilitet at der skabes trivsel og udvikling.

Psykologisk fleksibilitet er afgørende for vores evne til indgå i anerkendende, medfølende og dynamiske samspil. Som professionelle er vores egen psykologisk fleksibilitet også afgørende for at kunne tilbyde vores klienter, borger, elever og kollegaer et nærværende, åbent, støttende og inspirerende interaktion.


Hvad er psykologisk fleksibilitet?

Psykologisk fleksibilitet er en proces –ikke et produkt. Derfor er psykologisk fleksibilitet også noget vi hele tiden kan forstærke og forfine.

Psykologisk fleksibilitet kan nemlig trænes. Det er et af de helt store fokuspunkter i Acceptance and Commitment Therapy.

Psykologisk fleksibilitet er afgørende for:


• At kunne skabe effektive problemløsningsstrategier.
• At kunne møde sig selv og andre med nysgerrighed og et åbent sind.
• At kunne skabe perspektiv.
• At kunne tilpasse sig livets og hverdagens udfordringer.
• At leve et vitalt og meningsfuldt liv, med den lidelse som livet nu engang rummer.
• At kunne have en diagnose og samtidig vide at du, og livet, er så meget andet.
• At leve et liv som handler om det du ønsker det skal handle om.
• At slippe kampen og gribe nuet.

Hvordan forstår man problemer i ACT?


I ACT er vi optaget af mennesket bag symptomer, problemer, diagnoserne.

Vi er optaget at genvitaliseret ønsker, håb, drømme og værdier som måske er gået i glemmebogen, på grund af en hverdag, hvor man er fanget i indre kampe.

I ACT ser vi ikke diagnoser, symptomer eller fortid som det egentlig problematiske. Det som skaber lidelse, er det forstærkende samspil mellem problemerne/symptomerne på den ene side og psykologisk rigiditet på den anden. Psykologisk rigiditet skaber øget lidelse, fordi den forstærker og vedligeholder de negative følge af stress, angst, depression og traumer. Psykologisk rigiditet gør det umuligt at være nysgerrige, anerkendende, åbne og engageret i livet og i relationen til os selv, såvel som til andre.

Hvad er psykologisk rigiditet?
Psykologisk rigiditet er modpolen til den psykologiske fleksibilitet. Alle mennesker præges, med forskellig kraft og fra tid til anden, af rigiditet fremfor fleksibilitet. Der er helt normalt. Pointen er bare et vi kan hjælpe os selv og hinanden fri af den. Ved at træne dens modpol – den psykologiske fleksibilitet. Der findes ingen mennesker som er født psykologisk rigide, men vores opvækst, vore erfaringer og oplevelse kan være med til at fastlåse os i den psykologiske rigiditet.

Når den psykologisk rigiditet er dominerende er vores måde at være i livet, relationer og samspil på, præget af:

  • Vi er fraværende i nuet. Har opmærksomhed og koncentrationsbesvær. Mangler fornemmelsen af nærvær, selv når vi er sammen med andre.
  • Vores hverdag er præget af oplevelsesmæssig undgåelse – undgåelse af indre og ydre forhold (tanker, følelser, aktiviteter osv)
  • Vi er opslugt af egne tanker, følelser, erindringer. Vi tager tanker som sandheder
  • Vores selvfortælling er begrænsende – jeg er mine præstationer, min fortid, min diagnose, min angst.
  • Vores hverdag er præget af Impulsivitet eller inaktivitet – fremfor at være præget af vores værdier, mening og vitalitet.


Hvordan arbejder man i ACT?

I ACT arbejder vi oplevelsesbaseret. Det betyder at vi inddrager både krop, hoved, følelser, tanker og handlinger. I ACT arbejder vi blandt andet med forskellige øvelser, mindfulness, visualiseringer og metaforer for at øge den psykologiske fleksibilitet. Vi arbejder meget konkret på at øge de værdibaserede handlinger. Vi nuancerer selvfortællinger og træner i at møde os selv, andre og verden med tålmodighed, medfølelse og samtidig skabe handlekraft.