Be Change
Handelsbetingelser

HandelsbetingelserHANDELSBETINGELSER

Be Change

www.bechange.dk


Indledning:

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af ydelser på www.bechange.dk med mindre andet er aftalt skriftligt.


Produktinformation:

På www.bechange.dk oplyses ydelsens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail via kontakt@bechange.dk.


Priser:

Alle priser er i DKK og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – nogle gange fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen.

Alle priser på uddannelserne er inkl. materialer og certificering.


Be Change forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.


Tilmelding og køb:

Du kan booke behandlinger og tilmelde dig uddannelser på www.bechange.dk, eller ved telefonisk kontakt i vores åbningstider mandag-fredag kl. 9-17 tlf. 26130126.


Afmelding, flytning og fortrydelse:

Afmelding eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (e-mail) i henhold til nedenstående retningslinjer:

  • Ved afmelding eller flytning til andet kursus beregnes et gebyr på 15% af kursusafgiften.
  • Ved mindre end 6 uger til kurset afholdes kræves 50% i gebyr.
  • Ved mindre end 30 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en kollega eller en anden relation, og du har også mulighed for at deltage på en uddannelse senere, hvis du ønsker det.


Aflysning:

For at sikre en høj kvalitet i vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser og uddannelser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af forløbet.

I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus.


Fakturering:

Med mindre der er aftalt en ratebetaling, faktureres du ved tilmelding den fulde kursuspris. Betalingsbetingelserne er 7 dage netto.

Det er muligt at få delt sin faktura op i rater. Ved ratefakturering tillægges intet gebyr.


Manglende betaling:

Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00.


Betaling:

Når du afsender en bestilling til os, skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer og email adresse.

Alle de oplysninger vi registrerer, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Bogføringsloven kræver, at disse oplysninger gemmes i 5 år.


Rabatter:

Be Change produkter, kurser, uddannelser, events m.v. er indimellem omfattet af forskellige rabatter. De forskellige rabatter kan på intet tidspunkt kombineres, byttes til kontanter eller gemmes til senere brug udenfor den angivne tidsperiode.


Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Be Change er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte kurser bliver rykket, forsinket, når forsinkelsen eller manglerne skyldes forhold, som ligger uden for Be Change’ kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.